Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ από το lefkasnews.gr

Ανακοίνωση για πρόσληψη στο Δήμο Λευκάδας,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 48 εποχικών


Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στα παρακάτω link:
http://www.lefkada.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=wAdcZOuNCL4%3d&tabid=36
http://www.lefkada.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xYrTtwWIjpA%3d&tabid=36
http://www.lefkada.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VQsxGMyULbI%3d&tabid=36
undefined

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου