Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ του Διον. Βίτσου
Ω Μομφεράτε και Ζερβέ και τόσοι Ριζοσπάσται
Εσείς εις δάφνας ιεράς φιλότιμοι κοιμάστε
Καθήκον εκθελέσαντες Ελλήνων αληθών.
Αλλά εμείς τι τάραχον ευρήκαμε παθών
Και εις ποιον περιήλθομεν απελπισίας σκότος,
Αφότου μας παρέλαβεν ο Γεώργιος ο Πρώτος;
Ο θέος σχωρέσε Γλάδστονα, και τόλεγες φωστήρα:
«Θα φύγουμε και μας λυπεί που θα σας πνίξει η ψείρα»

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ (1871-1916) , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΖΙΖΑΝΙΟΝ», ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ