Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ επιμέλεια Σοφία Σουμελά
Η υπονόμευση του έργου του Ι. Καποδίστρια από τους Άγγλους και Γάλλους και η αποδεδειγμένη ανάμιξή τους στην δολοφονία του.
Όταν στην διαβόητη Συνδιάσκεψη του Πόρου τον Σεπτέμβριο του 1828 πρεσβευτές, αξιωματικοί και ναύαρχοι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας συζητούσαν δήθεν για την αυτονομία της Ελλάδας και καθόριζαν τα όρια του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους δένοντας την Ελλάδα χειροπόδαρα με δάνεια και πρωτόκολλα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο υποκινούσαν τα κινήματα των αντικαποδιστριακών και τον ρόλο τους στην τραγική δολοφονία του Ι. Καποδίστρια.
- Τον ύπουλο αυτό ρόλο πιστοποιούν επίσημα έγγραφα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους των Αθηνών και της Κέρκυρας.
 Τα παραθέτω κατά χρονολογική σειρά: 
1. Απομνημονεύματα του Ρώσου εκπροσώπου και διπλωμάτη J. Ribeaupierre που ήταν παρών: "..........Ο Canning επισταμένως προσεπάθει να ελαττώσει τα όρια των συνόρων της δυστήνου Ελλάδος.......Εζήτει πάσαν πρόφασιν να εγείρει εις τον κόμητα Καποδίστριαν προσκόμματα, να εξεγείρει τους εχθρούς της τάξεως και παρείχε εις τον Κυβερνήτην πάσαν δυσχέρειαν. Έχω δε πλήρη πεποίθησιν ότι η χειρ η οποία εφόνευσε τον Καποδίστριαν εξοπλίσθη παρά πράκτορος της απεχθούς Αγγλίας!......." 

2.Έκθεση του Γάλλου συνταγματάρχη Theophile Feburier στις 28 Αυγούστου 1828 προς τον αντιπρόσωπο της Γαλλίας στον Πόρο κόμη Rayneval στην οποία αναφέρει την αντίδραση που οργανωνόταν στα σκοτεινά από τους Άγγλους και Γάλλους εναντίον του Καποδίστρια. 

3. Έγγραφο του έκτακτου επιτρόπου Αργολίδος Ν. Καλλέργη προς τον Κυβερνήτη στις 2 Νοεμβρίου 1828 στο οποίο αναφέρει ότι επισκέφτηκε στην οικία του συνταγματάρχη "Θωμά Γόρδων" τον Άγγλο αντιπρέσβη Dawkins, απεσταλμένον προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

 4. Επιστολή του Διοικητή των επαρχιών Νησίου, Ανδρούσης, Εμπλακίων και Λεονταρίου προς τον Κυβερνήτη στις 20 Μαϊου 1829 στην οποία αναφέρει ότι διεπίστωσε ότι τα πνεύματα των κατοίκων ήταν πολύ ταραγμένα εξαιτίας " λόγων διασπαρέντων από Ναύπλιον και Τριπολιτσάν......Οι λόγοι αυτοί είναι ότι εκ των συμμαχικών δυνάμεων απεφασίσθη ηγεμών τις δια την διοίκησιν της Ελλάδος εκ των εν Γερμανία πριγκίπων, και ότι δια να έλθει δεν μένει παρά να δείξουν κάποιαν θέληση κατά τούτο οι Έλληνες. Τοιούτους λόγους....διεκήρυξεν, ως πληροφορούμαι, εις Τριπολιτσάν ο Άγγλος Γ. Λις.....όστις φοβηθείς από ενδεχόμενα εναντίον του των κατοίκων κινήματα έφυγε δια νυκτός εκείθεν, ως γράφει η Δημογεροντία τη επαρχίας Τριπολιτζάς". 

5. Έγγραφο της Γραμματείας της Επικρατείας προς τον επί των Εξωτερικών Γραμματέα της Κυβερνήσεως στις 17 Ιουλίου στο οποίο αναφέρονται η κατασκοπευτική δράση και οι σκοτεινές ενέργειες του τοποθετημένου από την Αγγλία αντιπροξένου της Αναστάσιου Πασχουάλη. 

6. Αναφορά του Διοικητή Λεβαδείας και Θηβών Αθανάσιου Λιδωρίκη προς τον Πληρεξούσιο Τοποτηρητή της Κυβέρνησης στις επαρχίες της Στερεάς Ελλάδας τον Σεπτέμβριον 1829 στην οποία αναφέρει:
    "οι Τούρκοι εις Εύριπον τρέφουν μεγάλας ελπίδας ότι αγγλικά πλοία μέλλουν να τους φέρουν τροφάς και να τους βοηθήσωσι". 

7.Σε επώνυμες καταθέσεις στις 29 και 30 Νοεμβρίου 1829 στη Γενική Αστυνομία του τμήματος της Ήλιδος αναφέρεται η συνεργασία του Άγγλου αντιπροξένου Παχουάλη ή Πασχουλίνου, με τον Λυκούργο Κρεστενίτη και της οργάνωσης "μυστικής αντικαποδιστριακής εταιρείας". Ο Κρεστένης "μας είπεν ότι να παστρεύομεν τα τουφέκια μας διότι ο Καποδίστριας το παραχάλασε και εις ολίγας ημέρας έρχεται πρίγκιψ Ιγγλέζος........και ο Καποδίστριας πάει την στράτα του, διότι άλλα υποσχέθηκε υποσχέθηκε και άλλα κάνει και τους απάτησε όλους". Παρόμοια κατάθεση έκαναν στις 30 Νοεμβρίου 1829 και ο Αθανάσιος Φωτόπουλος και ο Αλέξης Κοτέρης.

 8. Αναφορά του Αστυνόμου Ήλιδος Ι. Μανιατόπουλου στην οποία αναφέρει ότι στην οικία του "αγγλικού προξένου" στον Πύργο, συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις των "κακόβουλων" και αναφέρει και ονόματα των Ελλήνων, που συμμετείχαν. 

9.Αναφορά του Παναγ. Αναγνωστόπουλου μετά από έρευνα που του ανέθεσε η Κυβέρνηση στις 15 Δεκεμβρίου 1829 από τον Πύργο. Μεταξύ άλλων αναφέρει: "Η πόλις αυτή είναι εστία όλων των κακών, φωλεά τις δι'ενός υπουργού του Πασχαλίγκου κονσόλου....Το σπίτι του είναι ως μία λέσχη, όπου συναθροίζονται συνεχώς οι προσήλυτοι και εταίροι και συνομιλούν και σχεδιάζουν κινήματα.......". 

10. Αναφορά του επιτρόπου Αργολίδος Κ. Ράδου προς τον Κυβερνήτη στις 30 Δεκεμβρίου 1829 από το Ναύπλιο στην οποία του δίνει σαφείς πληροφορίες για τις συνωμοτικές ενέργειες του 'Αγγλου πράκτορα Thomas Gordon, τον οποίον ξένοι συγγραφείς χαρακτηρίζουν ως θαυμαστή του Metternich και τουρκόφιλο, ο οποίος μαζί με άλλους Άγγλους τον G.Lee, τον Finlay και τον Church, αποτελούσαν τους πιο σημαντικούς πράκτορες της Αγγλίας στην Ελλάδα και παρακινούσαν τους αντικαποδιστριακούς σε αντιδραστικές ενέργειες εναντίον του Κυβερνήτη. 

11. Επιστολή του Ν. Παγκαλάκη προς τον Κυβερνήτη στις 25 Μαρτίου 1831 από το Μαραθονήσι της Μάνης στην οποία γράφει: "......η φιλαργυρία και η φιλαρχία έκαμε τους μικρούς Μαυρομιχάλας να επιμείνωσι μέχρι τάδε εις τον ολέθριον σκοπόν των......". 

12. Επιστολή του Ι. Μελά προς τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, από την Πάτρα, στις 31 Ιουλίου 1831 στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε ότι η φοβερή αντικυβερνητική εφημερίδα του Πολυζωίδη "ο Απόλλων, με την ταραχοποιόν του λύραν, ταράττει και τας ενταύθα ακοάς και την λύραν αυτήν την χρεωστούμεν του ενταύθα προξένου της Μ. Βρετανίας.

 13.Επιστολή του Λεόντιου Καμπάνη προς τον πρόεδρον του Ορφανοτροφείου, από την Αίγινα στις 31 Ιουλίου, στην οποίαν του έγραφε ότι όταν πήγε στη Σύρο, ο Αμβρόσιος Σκαραμαγκάς του είπε ότι " ο Κυβερνήτης είναι πεσμένος εντός του μηνός....και ότι ημείς εκλέγομε ιδικούς μας πληρεξουσίους .....Ο Λεοπόλδος όστις δεν εδέχθει τον θρόνον του Βελγίου θέλει έλθει εις την Ελλάδα.......". 

14.Ο αστυνόμος Αίγινας Γ. Φωτόπουλος στις 4 Αυγούστου 1831, γράφει στον Κυβερνήτη, ότι αμέσως μετά την ανατίναξη των πολεμικών πλοίων από τον Μιαούλη στον Πόρο "υπήγαν έξω της Ύδρας δύο φρεγάται, αγγλική και γαλλική και εν βρίκιον και υπήγαν εις αυτάς οι πρόκριτοι της Ύδρας και εκ των Ψαριανών ο Ν. Αποστόλου και Μοναρχίδης, ο Κοντόσταυλος και οι Ποριώτες και έμειναν μέσα πολλή ώρα.......". 

15.Επιστολή του Διοικητή της Τήνου στην οποία αναφέρει ότι μόλις έφθασε στο λιμάνι ένα υδραΐικο πλοίο οι αντιπρόξενοι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ολλανδίας το χαιρέτισαν "δια της υψώσεως της σημαίας των, την οποίαν είχον υψωμένην μέχρις εσπέρας....". 

16.Σαν επιβεβαίωση όλων αυτών των μαρτυριών υπάρχει η εξήγηση του Λεοπόλδου για τη μη αποδοχή του θρόνου της Ελλάδας.
 Όταν τον επισκέφτηκε στις Βρυξέλλες ο νεοεκλεγμένος βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος κατά το ταξίδι του προς την Ελλάδα το 1863 σε σχετική ερώτηση έδωσε την εξής απάντηση: "Μία των κυριωτέρων αιτιών, δια τας οποίας απεποιήθην το στέμμα της Ελλάδος ήτο η πεποίθησίς μου ότι δεν θα ημπορούσα να πράξω ό,τι σκεπτόμουν αγαθόν εις τον τόπον σας....Η Αγγλία τότε δεν είχε απολύτως καμμίαν αγαθήν προαίρεσιν δια την Ελλάδα. Ακριβώς η τοιαύτη της Αγγλίας δυσμένεια με ηνάγκασε να αποποιηθώ της Ελλάδος". Πηγή: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου