Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΤΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Η πιο κάτω επιστολή , είναι ενδεικτική των σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ Πάτρας και Ζακύνθου το 1804. 
Η Πάτρα, όπως και για τα 17 χρόνια που ακολούθησαν βρισκόταν υπό τουρκικό ζυγό, η δε Ζάκυνθος µαζί µε τα υπόλοιπα Επτάνησα, ήταν μέλος ενός ανεξάρτητου κράτους, της Πολιτείας Επτανήσου. 
Ο Τούρκος διοικητής (βοεβόδας) της Πάτρας, απαντάει με αυτή την επιστολή, 28ης Ιανουαρίου 1804, σε αίτημα του πρύτανη (διοικητή) της Ζακύνθου. Φράσεις όπως «η καλή φήµη της ρεπούπλικας» και «η ευρυχωροτάτη οθωµανική αυτοκρατορία» είναι αξιομνηµόνευτες. 
Το έγγραφο μελέτησε και δηµοσίευσε το 1940, στο περιοδικό «Αχαϊκά Χρονικά» ο Λεωνίδας Ζώης, προς τον οποίο η ιστορία του νησιού, αλλά και της Πάτρας, πολλά οφείλουν. 
Ιδού η επιστολή με την ορθογραφία του συντάκτη:
 «Ευγενέστατε, ειλικρινέστατε, άκρε και παντοτινέ, πιστότατε και παμφίλτατε γείτων Πρύτανι της ζακύνθου, κύρ. Μαρίνε Βέγια, φιλικώς σας ακριβοχαιρετούµεν, ερωτώντες διά την αγαθήν σας υγείαν. 
Μετά τους φιλικούς ακριβείς χαιρετισµούς, σας φανερώνοµεν, ότι προ ολίγων ήδη ημερών διά μέσου του κοινού µας άκρου φίλου σιορ κονσόλου ιμπεριάλου απεκρίθην εις τον φιλικόν σας οπού ελάβομεν τότε. ήδη δε πάλιν ελάβομεν και έτερον φιλικόν σας διά τον ίδιον μανδέν. Το λοιπόν τώρα δεν είναι ανάγκη να πολυλογώμεν, αλλά σας βεβαιόνομεν, ότι επειδή και είχομεν δοσμένην την είδησιν εις τους μεγαλειτέρους µας, πάλιν εγράψαµεν τα πρέποντα και προσμένοµεν προστατικήν τους απόκρισιν, και κατά την απόφασιν όπου μας δοθή, ούτω θέλομεν ακολουθήσει, διά τα όσα σας εγράψαµεν εις το προτήτερον γράμμα, δεν αμφιβάλλοµεν, ότι θέλετε προθυμοποιηθεί διά το πρέπον και ποθούμενόν τους τέλος, διά να σώζεται εμπράκτως η μεταξύ καθαρά και άδολος φιλία και καλή γειτωνοσύνη και αρμονία, κατά τους βασιλικούς αχτιναριεδες. όθεν προσμένω να λάβω ποθητόν μας αποκριτικόν σας με τους ίδιους τρόπους όπου εις τα αυτόθι ευρίσκονται και να έλθουν πολλά ευχαριστηµένοι εκ µέρους σας να κηρύττεται εις όλα τα µέρη η καλή φήμη της ρεπούπλικας σας και να έχουν καλήν υπόληψιν οι σούδιτοί σας είς όλα τα μέρη της ευρυχωροτάτης οθωμανικής αυτοκρατορίας, ταύτα φιλικώς και ο ύψιστος θεός να σας χαρίση τέλος αγαθόν αμήν. 1804 Ιανουαρ. 28 έ.π. Παλαιαί Πάτραι». (υπογραφή στα Τουρκικά και σφραγίδα). 
 Ο τότε νομάρχης Παν. Ματαράγκας ανέθεσε στον Ζώη τη μεταφορά του αρχειοφυλακείου από το κατεστραμμένο από τον σεισµό του 1893 κτίριο των παλαιών δικαστηρίων. Το 1894, ολοκλήρωσε τη μεταφορά και ταξινόµηση του αρχειοφυλακείου, ανάμεσά τους και την παρούσα επιστολή. Οµως ήταν µοιραίο να καταστραφεί, µε τον σεισμό του 1953, όταν γκρεμίστηκε το κτίριο που στέγαζε το αρχειοφυλακείο Ζακύνθου…
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου