Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Από την εφημερίδα ''ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ'' 7 Νοεμβρίου 1920

Χθες αφίκετο εις Πάτρας ατμοπλοϊκώς εκ Κερκύρας ο κ.Ξενοφών Στρατηγός,εκ των πρώτων βουλευτών του Νομού Κερκύρας.
Ο κ.Στρατηγός αφού εγευμάτισε εις το ξενοδοχείον της Αγγλίας,ανεχώρησε δια της ταχείας αμαξοστοιχίας εις Αθήνας. Εις το ξενοδοχείον έσπευσαν και εχαιρέτισαν αυτόν,οι κ.κ.Ρούφος,Σουλτάνης και πολλοί άλλοι οίτινες και τον προέπεμψαν μέχρι του σιδηροδρομικού σταθμού.
Ο κ.Στρατηγός ωμίλει περί της καταπληκτικής πλειοψηφίας με την οποίαν εξελέγησαν ως βουλευταί, οι αντιβενιζελικοί εν τω Νομώ Κερκύρας.
Μόνον εις την Κέρκυραν ο τελευταίος εκ των επιτυχόντων κ.Παϊπέτης, υπερτέρησε τον πρώτον επιλαχόντα κ.Ζαβιτσάνον κατά 4.500 ψήφους.
Εβεβαίωσε δε ο κ.Στρατηγός , ότι άκρα τάξις επεκράτησε και επικρατεί καθ'όλην την νήσον,του λαού περιορισθέντος εις εκδηλώσεις ζωηράς υπέρ του Βασιλέως Κωνσταντίνου και μη προβάντος εις ουδεμίαν αντεκδίκησιν,τουναντίον δε σεβασθέντος και εκείνους εκ των Βενιζελικών από τους οποίους εδεινοπάθησεν.
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου