Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΚΩΝ.ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Εις την «Ιστορία του Ελληνικού Εθνους» του Κων.Παπαρρηγόπουλου, αφιερώνεται ένα κομμάτι για την δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας.
Αναφέρει ο συγγραφέας χαρακτηριστικά:
-Ρωσοτουρκικός στόλος εξέβαλε τους Γάλλους εξ Επτανήσου κατά τον μάϊον του 1799. Τότε όμως παρήχθη το ζήτημα, τις θέλει αποβή η οριστική των ελληνικών τούτων νήσων τύχη. Η Ρωσία ούτε εις την Τουρκίαν ήθελε να παραχωρήση αυτάς, ούτε αυτή ήλπιζε να τας διατηρήση,τοσούτον εξ αυτής απεχούσας.
Κατέπεισε λοιπόν την σύμμαχον να συγκροτήση εκ των επτά νήσων πολιτείαν αυτόνομον μεν εσωτερικώς,εξωτερικώς δε διατελούσαν υπό την ρωσοτουρκικήν προστασίαν...
...Οπωσδήποτε μετά τοσούτων αιώνων παθήματα ανεγνωρίσθη τότε κατά πρώτον αυτόνομος μία της ελληνικής χώρας γωνία... 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου