Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ 166 ΧΡΟΝΙΑ επιμέλεια Δημ.Φωκά

Διαταγή τας 26 Ιουλίου 1847
-Με μεγάλην δυσαρέσκειαν βλέπω τους χωροφύλακας πολύ ημελλημένους εις την στολήν των και ολίγον προσέχοντας την καθαριότητα.
-Βλέπω τινάς φέροντες ζωνάρια, τρίτζες, μαντήλια του λαιμού κακά βαλμένα γγελέδες άπαστρους και άλους φέροντες βρακιά γιακέτες διαφορετικές εις το πράγμα και εις το φτιάσιμον, από την αυθεντικήν στολήν,όλα αυτά είναι άτοπα τα οποία δεν συχορούνται εις την χωροφυλακήν η οποία είναι τώρα τακτικώς γιμνασμένη εις τα στρατιωτικά, με στολήν αυθεντηκήν και με τα πλέον αξιόλογα χρέη.
-Επιθυμώ όπως όλοι οι χωροφύλακες παντού βαθμού να συναισθάνονται την αξιοπρέπεια ν του δυμοσίου χαρακτήρος των και να βαλθούν δια μιας με ζύλον άμιλλαν να βελτιόσουν τον τρόπον της εν της ενδυμασίας των, προσκολειμένοι ακριβέστατα εις την διατεταγμένην στολήν , επιθυμώ ώστε κανένας χωροφύλακας να μην φορεί μήτε ημέραν μήτε νύχτα καμμιάς λογής φορέματα διαφορετικόν από την στολήν.
-Ο καθείς την αυγήν ή όποια άλλην ώρα ενβένη να φέρετε παστρικώς να ξυρίζεται του ελάχιστον δυο φορες την ευδομάδα να παστρευει τα παπούτσια του του ελάχιστον μια φορά την ημέρα να σκουβουλίζη συχνά τα φορέματα του και το καλουπάκι του να θυλικόνη προσεκτικά τα κομπιά του και εν ενί λόγω να είναι ευπρεπείς στολισμένος ως πρέπει να ειναι τώρα η χωροφυλακή.Γνωστόν παρομοίως εις τους χωροφύλακας να βαστούν τα όπλα παστρικά.
-
Δόκιμος αστυφύλακας Κερκύρας 1937 τυπικότατος
Αυτά κοστίζουν πολύ εις την κυβέρνισιν και είναι χρεως της αστυνομίας να τα προσέχει.


Το κείμενο αυτό υπογράφει ο τότε αστυνομικός διευθυντής Ε.Δρακούλης

Ορθογραφία του κειμένου όπως στο πρωτότυπο.


Γ.Ν.Μοσχόπουλου   ''Ο θεσμός της Αστυνομίας στα Επτάνησα''
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου