Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΥΘΗΡΑ της Ελένης Χάρου

H γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Κύθηρα 

κατά παράδοσιν γιορτάζεται στο προσκύνημα της Αγίας 

Μόνης πάνω στο βουνό.

Είναι μια τοποθεσία, για την οποία μπορούμε να 

επαναλάβομε αυτό που είπε ο Πέτρος στο όρος Θαβώρ 

"Καλόν εστίν ημάς ώδε είναι"


Οι ναοί του Σωτήρος στα Κύθηρα είναι:

Ο Σωτήρας των Σφακιανών στη Χώρα

Ο Σωτήρας του Καλούτση στο Μ. Βούργο


Ο Σωτήρας στον Κούτσακα, περιοχή Λειβαδίου

Ο Σωτήρας Πενταρμενάς στον Κάλαμο

Ο Σωτήρας στο Κεραμουτό

Ο Σωτήρας στο Καλαμιώνα, περιοχή Βιαραδίκων

Ο Σωτήρας στο Κάστρο Μυλοποτάμου

Ο Σωτήρας στα Κεντρωτιάνικα, περιοχή Φρατσίων

Ο Σωτήρας στον Ξερόκαμπο, στη Βρύση των Μητάτων

Ο Σωτήρας στο κοιμητήριο των Μητάτων

Ο Σωτήρας στο Θολάρι

Ο Σωτήρας στα Αρωνιάδικα

Ο Σωτήρας στα Περλεγκιάνικα

Ο Σωτήρας στον Ποταμό, στους Πενταγιούς

Καμπαναριό Σωτήρα Σφακιανών Χώρας Κυθήρων
Σημείωση ιστολογίου Επτανήσου Πολιτείας:


« Καλόν εστιν ημάς ώδε είναι »  ελέχθη από τους μαθητές 

όρος Θαβώρ και σημαίνει: 

Είναι καλό και ωραίο να παραμείνουμε εδώ. Δεν μας ενοχλεί που θα είμαστε εκτεθειμένοι στις καιρικές μεταβολές. Δεν μας πειράζει που εδώ δεν έχουμε τίποτε από τα απαραίτητα για την συντήρησή μας. Μας αρκεί να βλέπουμε, να ακούμε, να βιώνουμε την παρουσία της Αγίας Τριάδος 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου