Σάββατο 16 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ανδρέα Λασκαράτου

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι το σιάσιμο μιάς σφαλερής ιδέας οπού έως τώρα εβασίλεψε και βασιλέβει ακόμη στην κοινωνία μας.Η κοινωνία νομίζει πως δεν πρέπει να ξεσκεπάζονται τα ελαττώματα της,και θεωρεί ως εγκληματίαν εκείνον οπού το κάμη........
.........
Εγώ δεν ημπορώ,εν συνειδήσει,να ναναρίσω την κοινωνία μας με το ναρκωτικό νανάρισμα των λαοπλάνων΄ ούτε μήτε να σιωπήσω τα ολέθρια αποτελέσματα μιάς τέτοιας σατανικής κερδοσκοπίας.......
..........
Ανοίγω το σπήτι,και δείχνω την οικογένειαν εις όλην της την βαρβαρικήν ασχημάδα.
Διαπλατόνω την εκκλησίαν ,και δείχνω ότι,αποκάτω στον τίτλον Χριστιανική Θρησκεία,δεν υπάρχει παρά ένα άθροισμα από βακχικά και άλλα ειδωλολατρικά έθιμα!........
...........
Εως τώρα οι έξοχοι μας ενομίσανε πάντα πως το καλήτερο που εμπορούσανε να κάμουνε είναι να κρύψουνε τες πληγές της κοινωνίας μας.Εγώ κατηγορώ τούτην τη μέθοδο΄ ξεσκεπάζω εξεναντίας τες πληγές μας,και ζητώ ιατρείαν.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ!

η ορθογραφία είναι ακριβώς αυτή που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και βέβαια τα νοήματα του είναι σαν να έχουν γραφτεί σήμερα!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου