Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος

"Μόχθους πολλούς και πλείστας θυσίας υποστάς υπέρ πατρίδος συνενεγκών, αντί των οποίων μόνον τας αδικίας του κόσμου συλλέξας, κείμαι ενθάδε".
— Επιγραφή στον τάφο του Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου (γνήσιος Κεφαλλήνας ριζοσπάστης)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου