Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

10 ΙΟΥΛΙΟΥ ''ΑΓΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ''

Μην ξεχάστε να πείτε χρόνια πολλά
Γιορτάζουν οι Αμαλίες που τόσα χρόνια ήσαν των Αγίων Πάντων
Είναι κανονική γιορτή από την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία

ΑΠΟΛΥΤΊΚΙΟ


Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν ότι δόξα ανθρώπων

καταφρονήσαντα και τον νυμφίο της Χριστό ακολουθήσασα

μοναζουσών καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ασκήσεως και

αγώνων, διό μη παύσεις πρευβεύων ελεηθήναι τας
ψυχάς ημών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου