Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΣΕΞ/ ΠΑΠΑΔΕΣ/ ΜΑΝΤΟΥΚΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Θεόδωρος Σκαλίτης ανασύρει από την ιστορία:

''Πικάντικα σκάνδαλα στο μπόργκο του Μαντουκιού, 1706.
«…μυστικώς και κριφώς προσήλθαν τινές των εκριτών εις το οφφήκιω του αιδεσιμωτάτου πρωτοπαπά φέροντες κατηγορίαν κατά του ιερομονάχου Θεοφάνη Αγιοβλασίτης εφιμέριον της μονής της Θεοτόκου της Ελεούσας εις το Μανδούκι…. ίχε πάρη εις το κελίον του μίαν κοπέλα το όνομά της Μαλούλα θυγατήρ ενώς Αθανασίου και αδελφή της Νάστως του ποτέ Κουβάτζη… και έκαμε μπαστάρδικο με αυτόν και απόθανε.... πως μίαν ημέρα υπίγε εις το κελί του άνοθεν Θεοφάνη κε ίβρε τον αυτόν Θεοφάνη εις το κρεβάτι και την άνοθεν Έλενα από πάνου του…» [Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες Φάκελος 1].''
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου