Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΠΥΛΑΡΟΣ, ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Θέση: πίσω μέρος ναού Αγίας Ευφημίας
Περίοδος βρετανικής Προστασίας
Επιγραφή κτιτορική
Χρονολογία 21 Μαρτίου 1851
Γλώσσα ελληνική.
Περιεχόμενο
Αναμνηστική του κτίτορα Σωφρονίου Μακρή και του αρχιτέκτονα Αλεξίου Τζουγανάτου
ΚΥΡΙΟΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΑΥ-
ΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ
ΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΑΤΟΥ ΓΙΑΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΝ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩ [**]ΝΙΟΥ
[**] ΔΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ [***]ΓΗ
ΕΚ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΦΡΑ<ΚΛΑΤΩΝ> [*****]
ΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΕ<Ι ΑΥ>ΤΟΝ Ε<ΓΕ->
ΝΕΤΟ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ
ΑΩΞΑ 1861
ΜΑΡΤΙΩ ΚΑ ΕΤ ΑΝ
Η πλάκα είναι θραυσμένη και σε ορισμένα σημεία δυσανάγνωστη. Ο ναός υπήρχε το 1571 και μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου ο Sebastianus Venier αφιέρωσε σ’ αυτόν εικόνα της Παναγίας. . O αθωνίτης Σωφρόνιος Μακρής (1794-1876), καταγόταν από την Πύλαρο. Ανοικοδόμησε το ναό και σύστησε κοιινοβιακή μονή με αξιόλογη βιβλιοθήκη. Βιβλιογραφίας H.  Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα,τ. Α΄, Αθήνα 1904, 373-374, τ. Β΄Αθήνα 1960, 380-381.
Πηγή:Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου