Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

4η Αυγούστου 1936 ένας δικτάτορας Επτανήσιος που οδηγεί στο Επος του '40

ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗ ΚΩΝ. ΜΕΤΑΞΑ

Ο Γιάννος μου
Εν Ιθάκη την σήμερον 12 Απριλίου του έτους 1871, την 2αν της πρωίας ώραν,
μετά τριήμερον κοιλοπόνησιν της Ελένης μου,εγεννήθη ο πριν της γεννήσεως ονοματισθείς
υιός μου Γιάννος.
Αμα εγεννήθη η Ευδοκία,Πραξιθέα και Ελπινίκη το ένδυσαν και παρακαλώ τον Θεόν
να τον πολυχρονίση και αποκαταστήση καλόν Χριστιανόν και τίμιον πολίτην

-ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936
......Σήκω επάνω ελληνική νεολαία.Δεν υπάρχει διά σε άλλη πραγματικότης
παρά η ελληνική πατρίς,μόνον εκεί θα επανεύρεις τον εαυτόν σου.
.......Τα ξένα κατασκευάσματα με τα οποία ηθέλησαν να σε παρασύρουν
είναι ψεύτικα διά σε και αποτελούν δηλητήριον.
........Πέταξε μακράν σου τα ελεεινά αναγνώσματα,τα οποία σε διδάσκουν
την ανηθικότητα και την ανανδρίαν,ακόμα και εκείνα τα οποία,δήθεν
φιλολογικά έργα,σε διδάσκουν να φοβάσαι τους αγώνες της ζωής και να μη
σκέπτεσαι παρά το άτομον σου και την υλικήν απόλαυσίν σου.
-(Λόγος,6Σεπτ.1936)
Ζήσατε,κύριοι βιομήχανοι,ζήσατε,κύριοι έμποροι,χωρίς εργάτας πραγματικώς
εργαζόμενους,πονούντας την επιχείρησιν σας και αγαπώντες αυτήν!
Αλλά δια να έχετε τοιούτους εργάτας,πρέπει να φροντίζετε δι'αυτούς και να τους 
δώσετε να πιστεύουν,ότι πραγματικώς φροντίζετε και τους θεωρείτε συνεργάτας σας.
Εζήτησα θυσίας από την τάξιν των εργοδοτών και είμαι ευτυχής δυνάμενος να διαπιστώσω,
ότι η τάξις των εργοδοτών εφάνη πρόθυμος εις θυσίας και ιδίως εις τα ζητήματα του
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ και τα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(Λόγος,6Σεπτ.1936)
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου