Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΛΕΤΕΡΑ ΚΟΝΤΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΠΟΛΑΡΟ ΜΑΕΣΤΡΟ

Καινούργιες συμφορές μας βρήκανε!
Μαέστρο μου
τόχετε μερέτο,κάθε συμβάν να σας δημιουργεί νέες εμμονές...
Εξ αφορμής του ανευρεθέντος νηπίου φαγωθήκατε να κάμετε test DNA...
Σας σφηνώθηκε στο μυαλό ότι είστε τέκνον-υφαρπαχθέ εις ανύποπτον χρόνον-της βασιλικής οικογένειας...
Ψημάρα μου...
Τοποθετείτε μάλιστα εαυτόν μεταξύ Παύλου και Νικολάου...
Με φκειό το τσερβέλο ούτε για πρωτότοκος δεν νογάς να αιτηθείς...
Θα αναφερθώ στσι αγλιμανοσύνες των καπριτσίωνε σας,να διεκδικείτε την Μαρί Σαντάλ,και την παραγγελία οπού κάματε του σιόρου Χουρμούζη,να σας φτειάσει το βασιλικό οικόσημο να το κρεμάσετε στην θύρα σας...
Με μιάς εσμπαρλάρησες μαγκούφη μου...
Επειδή οφείλω να προφυλάξω φήμην και υστεροφημίαν Υμών,σας συνιστώ όπως αποφύγετε τον γονιδιακόν έλεγχον,μήπως προκύψουν κοινά στοιχεία,ουχί με γύφτου,αλλά με αρκούδας...
Φρονώ ότι επενέβην εγκαίρως...
Συνιστώ τέλος το οικόσημον που τυχόν θα έχει ετοιμάσει ο Χουρμούζης , να το γυρίσετε ανάποδα και να το κάμετε τάβλα δια κοπήν άρτου...
Bouche fermee
S.V.P

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου