Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ''η γλώσσα του λαού είναι μία''

Η γλώσσα του λαού είναι μία.Η γλώσσα των λογίων είναι πολυειδής΄ 
.......
Εις την γλώσσαν ταύτην εμοιρολόγησε το έθνος το Ελληνικόν από Μωάμεθ του δευτέρου μέχρι Ρήγα του λυτρωτού.Εις την γλώσσαν ταύτην ετραγώδησεν ο Κλέφτης επί του Πίνδου,επί του Κισσάβου,επί του Ολύμπου.
Αν είναι και ερείπιον, ως τοιούτον  ας το σεβαστώμεν.Τα δεσμά, οι θρήνοι, οι διωγμοί, τα μαρτύρια, αι απαγχονίσεις, τα αίματα, αι παντοίαι καταστροφαί το καθιέρωσαν.
......
Λύτρωσον αυτό και συ, Ελλάς ελευθέρα,και μη καταδεχθής να περιφρονήσεις τόσον το ένδυμα της πτωχείας σου.Μην καταδεχθής να λησμονήσης το ιερόν σύνθημα, δι' ου συνεννοήθησαν από περάτων της γης μέχρι των κόλπων σου τα διασκορπισμένα τέκνα σου!
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου